Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Triệu Quốc Hoàn
18/06/2021

  

Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Triệu Quốc Hoàn, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 2, khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Từ ngày 04/9/2020 đến ngày 11/9/2020, ông Triệu Quốc Hoàn, cổ đông lớn của CTCP Xi măng Phú Thọ (mã chứng khoán PTE) bán 340.700 cổ phiếu PTE, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 6% và ngưỡng 5%) khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của PTE, tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Hoàn).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác