Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Trung
18/06/2021

Ngày 17/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Trung, địa chỉ: T0412B02 Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, điểm d khoản 2, điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký (ông Nguyễn Văn Trung là người có liên quan của bà Thái Hà Linh – Người được ủy quyền công bố thông tin của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (mã chứng khoán: TCB) đã thực hiện mua 70.000 cổ phiếu TCB (tương ứng với 700.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu TCB) ngày 23/3/2021 không đúng với đăng ký giao dịch (đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TCB từ ngày 26/3/2021 đến ngày 22/4/2021)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác