Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29
05/05/2021

Ngày 04/05/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2018).

- Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2021.

UBCKNN

Các tin khác