Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Ánh Lệ
26/12/2019

Ngày 23/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 402/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Ánh Lệ (địa chỉ: 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 02/04/2019, bà Nguyễn Ánh Lệ, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - Vinaconex 3 (mã chứng khoán: VC3) đã bán 190.000 cổ phiếu VC3, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của bà Nguyễn Ánh Lệ và người có liên quan (ông Nguyễn Hoài Anh) giảm từ 4.049.400 cổ phiếu VC3 (14,27%) xuống 3.859.400 cổ phiếu VC3 (13,6%) (có sự thay đổi từ ngưỡng 14% xuống ngưỡng 13%). Tuy nhiên, bà Nguyễn Ánh Lệ không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác