Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Trung Kiên
29/04/2021

Ngày 28/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 73/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Trung Kiên (Địa chỉ: 76 Lê Quang Định, phường 9, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu), cụ thể như sau:

Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Võ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings, mã chứng khoán DC4, bán 30.000 cổ phiếu DC4 vào ngày 10/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021.

UBCKNN

Các tin khác