Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Anza
26/12/2019

Ngày 23/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 404/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Anza (địa chỉ: Số 5 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 30 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 10/06/2019 Công ty cổ phần Anza, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 (mã chứng khoán: S55) mua 20.030 cổ phiếu S55, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu cổ phiếu tăng từ 2.187.041 cổ phiếu S55 (21,87%) lên 2.207.071 cổ phiếu S55 (22,07%). Đến ngày 12/07/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Công ty cổ phần Anza)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác