Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ông Vũ Đình Cương
16/12/2019

Ngày 13/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 393/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Đình Cương (địa chỉ: Số 101-202 A10 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 25 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 17/08/2018, ông Vũ Đình Cương mua 449.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco (mã chứng khoán: VES), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu tăng từ 67.700 cổ phiếu VES (0,75%) lên 517.100 cổ phiếu VES (5,73%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco. Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2018 Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Vũ Đình Cương).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác