Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Barca Global Master Fund, L.P
13/12/2019

Ngày 12/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 389/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Barca Global Master Fund, L.P (địa chỉ: Nemours Chambers, PO Box 3170, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 20 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác (Ngày 21/01/2019 Barca Global Master Fund, L.P, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã chứng khoán: THB) nắm giữ 1.143.715 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 5.000 cổ phiếu THB. Ngày 30/01/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Barca Global Master Fund. Theo báo cáo, Barca Global Master Fund nắm giữ 1.121.515 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 1.714 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 24/01/2019), bán 2.571 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 28/01/2019), bán 2.794 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 31/01/2019)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác