Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Hương Ngân
04/06/2021

Ngày 03/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 115/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hương Ngân (Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C8/9 KP.1 – Phường Bình Khánh – Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (Bà Nguyễn Thị Hương Ngân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: NAV) đăng ký mua 900.000 cổ phiếu NAV từ ngày 31/07/2020 đến ngày 28/08/2020 (khớp mua 850.610 cổ phiếu). Đến ngày 04/11/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình về nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của bà Nguyễn Thị Hương Ngân).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác