Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Transimex
22/10/2020

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo ngày 19/10/2020 của CTCP Transimex (mã CK:TMS, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 376.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác