Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông CTCP chưa đại chúng của CTCP Bibica
14/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng theo nội dung Báo cáo kết quả số 000005 ngày 05/01/2022 của CTCP Bibica (Mã cổ phiếu: BBC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 3.331.905 cổ phiếu để hoán đổi.

UBCKNN

Các tin khác