Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Thực phẩm Sao Ta
07/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo số 328/CV.2021 ngày 29/12/2021 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu: FMC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành riêng lẻ 6.538.889 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác