Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Transimex
12/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo số 06/TMS ngày 07/01/2022 của CTCP Transimex (Mã cổ phiếu: TMS – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 12.214.697 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác