Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
28/04/2021

  UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 102/2021-CV-NVLG ngày 6/4/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã phát hành 4.213.005 cổ phần để chuyển đổi 55,5 trái phiếu (tổng giá trị 11.100.000 USD).

UBCKNN

Các tin khác