Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va
14/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 123/2021-CV-NVLG ngày 23/4/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).Theo đó, Công ty đã phát hành 1.897.750 cổ phần để chuyển đổi 25 trái phiếu (tổng giá trị 5.000.000 USD).

UBCKNN

Các tin khác