Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CTCP Chứng khoán SSI
31/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo báo cáo ngày 16/3/2021 của CTCP Chứng khoán SSI. Theo đó, Công ty đã thực hiện chuyển đổi 1.150.000 trái phiếu phát hành năm 2018 thành 46.859.491 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác