Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
24/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo ngày 20/01/2022 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 13.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác