Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Cáp điện Việt Thái
24/03/2021

Ngày 17/03/2021, Ủy ban Chứng khoán nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 236/Cv-VT ngày 12/03/2021 của CTCP Dây cáp điện Việt Thái (Công ty/ mã chứng khoán: VTH). Theo đó, Công ty đã bán 0 cổ phiếu (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác