Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
04/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 01/03/2021 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMV). Theo đó, AMV đã bán 37.962.045 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác