Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
Thông báo về việc hủy 7.000.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của CTCP ASA
24/01/2022

Ngày 23/01/2022, căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với Công ty cổ phần liên doanh SANA WMT, nay là Công ty cổ phần ASA; căn cứ kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần ASA đã thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7.000.000 cổ phiếu ASA giá trị theo mệnh giá, tương đương 70.000.000.000 đồng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng của Công ty cổ phần ASA, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBCK về việc hủy 7.000.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của Công ty cổ phần ASA, cụ thể như sau:

Hủy 7.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần ASA (mã chứng khoán ASA, đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng của Công ty cổ phần ASA.

Cổ phiếu ASA của Công ty cổ phần ASA bị tạm ngừng giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCoM từ ngày 24/01/2022 để hủy đăng ký giao dịch 7.000.000 cổ phiếu ASA và hủy 7.000.000 cổ phiếu ASA từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng của Công ty cổ phần ASA.

Quyết định số 50/QĐ-UBCK có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2022.

UBCKNN

Các tin khác