Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Xây dựng 47
17/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 07/01/2022 của CTCP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47, niêm yết tại Sở GDCK tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 6.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

UBCKNN

Các tin khác