Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 của CTCP GLEXHOMES
21/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 theo Báo cáo kết quả số 273/2021/GLH-TC ngày 17/5/2021 của CTCP GLEXHOMES (GLEXHOMES). Theo Báo cáo kết quả, số lượng trái phiếu GLEXHOMES đã chào bán thành công trong Đợt 1 là 5.000.000 trái phiếu GLH2014001.

UBCKNN

Các tin khác