Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
26/04/2021

Ngày 23/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã CK: TVC tại HNX). Theo Báo cáo kết quả chào bán số 36/2021/CV-TVC ngày 23/4/2021, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 23.022.855 cổ phiếu.  

UBCKNN

Các tin khác