Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thương nghiệp Cà Mau
11/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán số 26/2021/BC-TNCM ngày 24/3/2021 của CTCP Thương nghiệp Cà Mau (mã cổ phiếu CMV, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 6.051.956 cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 358/GCN-UBCK ngày 31/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác