Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
21/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo số 04/2021/TBPTSG ngày 13/01/2021 của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã chứng khoán SMA, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã được phân phối là 1.331.337 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác