Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động của CTCP FPT (đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021)
26/04/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021) theo Báo cáo số 87/FPT-FAF ngày 13/04/2021 của Công ty cổ phần FPT (Mã CP: FPT – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 1.290.300 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác