Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
31/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo kết quả phát hành số 632/2020/BC-CTY ngày 18/12/2020 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 2.318.777 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác