Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
07/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 1138/RĐ ngày 01/04/2021 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán:RAL, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã được phân phối là 575.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác