Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
02/04/2021

Ngày 29/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 93/2021/CV-IDJ ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (Công ty/ mã CK: IDJ). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành được 1.630.000 cổ phiếu cho người lao động.

UBCKNN

Các tin khác