Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Gỗ An Cường
02/12/2020

Ngày 26/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 04-2020/BC-GAC ngày 25/11/2020 của CTCP Gỗ An Cường. Theo báo cáo kết quả, Công ty đã mua lại 285.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

  

Các tin khác