Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
29/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 80/2020/MWG ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã mua lại 73.863 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác