Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn Yeah 1
22/10/2020

Ngày 16/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 15010/20/BC/YEG ngày 15/10/2020 của CTCP Tập đoàn Yeah 1 (mã CK: YEG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện bán 1.774.340 cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác