Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cơ Điện Lạnh – REE của Platinum Victory Pte.Ltd
20/09/2019

Ngày 12/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã chứng khoán: REE – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) của Platinum Victory Pte.Ltd (là nhà đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 201115401R do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore cấp ngày 30/06/2011) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 13/08/2019 và tài liệu bổ sung ngày 22/08/2019. Theo đó, Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký chào mua công khai 31.346.949 cổ phiếu REE theo phương án chào mua công khai được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị Platinum Victory Pte.Ltd ngày 21/08/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác