Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
07/10/2020

Ngày 25/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT) của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (Công ty) theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 16/9/2020. Phương án chào mua công khai cổ phiếu BBT của Công ty được thực hiện theo Quyết định Hội đồng Thành viên số 02/2020/BB-HĐTV ngày 15/9/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác