Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu WSS của Ông Nguyễn Đình Việt
29/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) của Ông Nguyễn Đình Việt. Phương án chào mua công khai thực hiện theo công văn ông Nguyễn Đình Việt ký ngày 14/11/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác