Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu của CTCP In Khoa học Kỹ thuật
16/07/2019

Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP In Khoa học Kỹ thuật (mã CK: IKH) theo văn bản ngày 11/7/2019 của Bà Phan Thị Thu Hương.

UBCKNN

Các tin khác