Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP GTNFoods của CTCP Sữa Việt Nam
02/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP GTNFoods (mã chứng khoán: GTN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo báo cáo ngày 4/6/2019 của CTCP Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, CTCP Sữa Việt Nam đã mua 90.066.426 cổ phiếu CTCP GTNFoods (đạt 77,17% số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua).

UBCKNN

Các tin khác