Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả của Tổng Công ty Điện lực -TKV
23/12/2019

Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khón Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả (mã CK: NCP tại Upcom) của Tổng Công ty Điện lực – TKV

UBCKNN

Các tin khác