Skip to content
Chào mua công khai
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ của CTCP Đầu tư ngành nước DNP
16/12/2019

Ngày 22/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (Mã chứng khoán: CTW tại Upcom) của CTCP Đầu tư ngành nước DNP./.

UBCKNN

Các tin khác