Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu REE của Platinum Victory Pte.Ltd
19/11/2019

Ngày 14/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cơ Điện Lạnh (mã CK: REE, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) theo báo cáo ngày 13/11/2019 của Platinum Victory Pte.Ltd.

UBCKNN

Các tin khác