Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
Hợp tác các Cơ quan Quản lý Thị trường vốn ASEAN hướng tới thị trường vốn khu vực kết nối, bền vững và thích ứng cao
02/10/2019

Ngày 02/10/2019, tại Phuket, Thái Lan, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Các Thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 31 được tổ chức để thảo luận về tiến độ triển khai các sáng kiến thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và khả năng thích ứng của thị trường vốn khu vực. Bà Ruenvadee Suwanmongkol – Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Thái Lan và ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.

Phát triển bền vững các thị trường vốn ASEAN hiện đang là trọng tâm thảo luận trong chương trình nghị sự của ACMF. Sáng kiến xây dựng lộ trình phát triển bền vững các thị trường vốn ASEAN (Lộ trình) của ACMF được thông qua tại Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN vào tháng 4/2019 nhằm đưa ra một định hướng chung và toàn diện cho hệ sinh thái phát triển bền vững các thị trường vốn, cũng như thúc đẩy việc phát triển lớp tài sản ASEAN cho đầu tư bền vững.

C:\Users\Personal\Downloads\IMG_1862.JPG

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, phiên Tham vấn thị trường ACMF (AICP) được tổ chức để ACMF lắng nghe ý kiến và khuyến nghị của các nhà đầu tư tổ chức trong khu vực về đầu tư phát triển bền vững/đầu tư có trách nhiệm. Phiên tham vấn có sự tham gia của Quỹ Hưu trí Chính phủ Thái Lan; Công ty Quản lý Quỹ SSI Việt Nam; Tập đoàn quản lý quỹ Blackrock; Công ty quản lý quỹ BNP Paribas Malaysia và công ty quản lý quỹ ATR Phillipines. Các ý kiến thảo luận tại Phiên AICP là một trong các nguyên liệu đầu vào không thể thiếu cho báo cáo rà soát và hoàn thiện lộ trình, dự kiến sẽ trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 4/2020. Ngoài ra, phần chia sẻ của đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về các nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền cũng góp phần làm sáng tỏ hơn định hướng của ACMF trong việc thúc đẩy phát triển bền vững các thị trường vốn khu vực.

Hội nghị cũng thảo luận về tiến độ triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường sự kết nối giữa các thị trường vốn trong khu vực và thúc đẩy phát triển thị trường vốn khu vực như một lớp tài sản, trong đó có khuôn khổ di chuyển người hành nghề chuyên nghiệp trên thị trường vốn ASEAN, Khuôn khổ Quỹ đầu tư tập thể ASEAN, và Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN. Dự kiến việc đánh giá Thẻ điểm Quản trị công ty 2019 sẽ được hoàn thiện và công bố kết quả vào tháng 4/2020.

Ngoài ra, để tăng cường khả năng thích ứng của các thị trường vốn trong khu vực, ACMF tiếp tục thảo luận về kế hoạch hành động tiếp theo của Nhóm kết nối về Giám sát Tài sản số. Tài sản số vốn là một lĩnh vực mới đối với hầu hết các thị trường vốn trong khu vực, do đó, Nhóm kết nối được hình thành để chia sẻ thông tin về sự phát triển lĩnh vực tài sản số tại các nước thành viên, các cơ chế, chính sách quản lý, giám sát, cũng như danh sách cảnh báo về các hành vi vi phạm liên quan đến đầu tư tài sản số.

Theo cơ chế luân phiên, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Do đó, tại Hội nghị, Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Thái Lan đã thực hiện chuyển giao vai trò Chủ tịch ACMF cho UBCKNN. Cơ quan Quản lý tiền tệ Brunei sẽ giữ vị trí Phó Chủ tịch ACMF trong năm tới.

ACMF là diễn đàn gồm các đại diện cấp cao của các cơ quan quản lý thị trường vốn 10 nước ASEAN, bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillipin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Chương trình nghị sự của ACMF tập trung vào các sáng kiến tăng cường kết nối giữa các thị trường vốn trong khu vực nhằm thúc đẩy đầu tư nội khối, cũng như các sáng kiến hợp tác giúp rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các thị trường vốn thành viên và quảng bá thị trường vốn khu vực như một lớp tài sản thu hút đầu tư từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đầu tư phát triển bền vững.

UBCKNN

Các tin khác