Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
Hợp tác giữa các Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Khu vực Mê Kông
01/10/2019

Ngày 01/10/2019 tại Phuket, Thái Lan đã diễn ra Hội nghị các Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Khu vực Mê Kông (MCMC) lần thứ 10. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của ông SoucheatSou, Tổng Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Campuchia; Ông Maung Maung Win, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính kiêm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Myanmar, Bà Ruenvadee Suwanmongkol, Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Thái Lan và Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

E:\NAM 2019\THANG 9\1.10.2019 - Hoi nghi chuyen giao chu tich ACMF\IMG_1798.JPG

Ông SoucheatSou, Tổng Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Campuchia; Ông Maung Maung Win, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính kiêm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Myanmar, Bà Ruenvadee Suwanmongkol, Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Thái Lan và Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam

Tại Hội nghị, đại diện các nước đã chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình thị trường chứng khoán trong nước cũng như các ưu tiên hành động nhằm phát triển thị trường trong thời gian tới. Phản hồi thông tin cập nhật về tình hình phát triển thị trường chứng khoán các nước, Chủ tịch UBCKNN đã chia sẻ kinh nghiệm về việc phát triển sàn giao dịch Upcom tại Việt Nam, với những nét tương đồng với sàn giao dịch dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết tại Myanmar. Tiếp đó, trong phần trình bày của Việt Nam, Chủ tịch UBCKNN đã chia sẻ một số điểm mới trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi và các nỗ lực gần đây của UBCKNN trong việc cải thiện thực hành quản trị công ty tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm mới cho thị trường (hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, chứng quyền có đảm bảo), và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho sự phát triển thị trường chứng khoán trong nước.

E:\NAM 2019\THANG 9\1.10.2019 - Hoi nghi chuyen giao chu tich ACMF\IMG_1797.JPG

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị có phiên thảo luận về tài chính xanh với phần trình bày của đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), về các bộ tiêu chuẩn và nguyên tắc trái phiếu xanh cũng như cách thức ADB có thể hỗ trợ các nước trong khu vực trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh. Ngoài ra, ADB cũng chia sẻ thông tin về thị trường trái phiếu xanh tại Indonesia để các thành viên MCMC có góc nhìn cụ thể và đầy đủ hơn về quá trình phát triển và khung khổ quản lý thị trường trái phiếu xanh, cũng như các thách thức trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh.

Các đại biểu bày tỏ quan điểm trái phiếu xanh là một công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển thị trường vốn bền vững, đồng thời đánh giá cao những hỗ trợ của ADB trong việc phát triển thị trường tài chính xanh của khu vực. Hội nghị cũng nhất trí khu vực báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền tải các thông điệp đến nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển một cách đúng đắn và bền vững.

Được thành lập từ năm 2011, MCMC là Diễn đàn để các cơ quan quản lý thị trường vốn khu vực Mekong trao đổi và thảo luận về những cơ hội và thách thức trong việc phát triển thị trường vốn của mỗi nước, cũng như tìm hiểu các cơ hội/nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy và thu hẹp khoảng cách phát triển thị trường vốn với các nước ASEAN.

UBCKNN

Các tin khác