Skip to content
Hoạt động kỷ niệm
Đại hội Đại biểu Công đoàn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018
27/02/2019

Trong 2 ngày 25 và 26/02/2019, Đại hội đại biểu Công đoàn UBCKNN khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại trụ sở cơ quan UBCKNN. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, quyết định phương hướng, các mục tiêu của nhiệm kỳ 2018-2023, bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đưa hoạt động công đoàn UBCKNN lên tầm cao mới, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo UBCKNN, Công đoàn Bộ Tài chính, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn UBCKNN bằng nhiều hình thức hoạt động đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực thi đua lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

F:\Thanh Thuy\Tin CBTT\NAM 2019\THANG 2\27.2.2019\New folder\IMG_3221.jpg

Ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VP

Hiện nay, Công đoàn UBCKNN là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ tài chính có 17 tổ chức công đoàn với trên 421 đoàn viên, bằng sự cố gắng nỗ lực của các tập thể, cá nhân, tổ chức công đoàn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế nói chung và của ngành Tài chính nói riêng với một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động

- Chủ động tham gia với chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CBCCVC, người lao động. Tham gia với chính quyền giải quyết chế độ xét nâng lương trước hạn cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác. Bằng nhiều hình thức, tổ chức Công đoàn đã góp phần cùng chính quyền từng bước cải thiện đời sống CB,CC,VC, NLĐ.

- Công đoàn UBCKNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng của UBCKNN cử đoàn viên công đoàn tham gia các lớp học, khóa bồi dưỡng trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản lý và hội nhập quốc tế.

- Nhiều cán bộ, hoặc gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo; Công đoàn đã chủ động trợ cấp và giải quyết bằng Kinh phí hoạt động xã hội của Công đoàn UBCKNN.

F:\Thanh Thuy\Tin CBTT\NAM 2019\THANG 2\27.2.2019\New folder\IMG_3222.jpg

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VP

2. Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBCCVC, NLĐ

- Các cấp Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của Công đoàn Bộ Tài chính, đổi mới hình thức tuyên truyền giao dục, nâng cao nhận thức của CBCCVC, NLĐ trên nhiều lĩnh vực hoạt động chuyên môn và công đoàn.

- Bằng nhiều hình thức thích hợp, Ban chấp hành Công đoàn đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước, chương trình cải cách hành chính, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng … như tổ chức học tập, quán triệt, cung cấp tài liệu về nội dung các văn bản quan trọng cho các tổ chức công đoàn và đoàn viên.

- Công đoàn UBCKNN đã phối hợp với các đơn vị và bộ phận chức năng liên quan tổ chức toạ đàm về nội dung “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện các Luật: Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong việc thực thi các chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động cán bộ, đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc tiết kiệm điện, chi hành chính, điện thoại… để thực hiện khoán chi hành chính, tăng thu nhập. Tổ chức tuyên truyền và triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ CBCCVC, NLĐ và các cấp công đoàn.

- Chú trọng nâng cao một bước chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ -Gương mẫu” do Công đoàn Bộ Tài chính phát động; Tổ chức, phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UBCKNN thực hiện cuộc vận động “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”.

3. Phát động và giám sát các phong trào thi đua

- Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, với tinh thần trách nhiệm cao đã tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước với chất lượng ngày càng được nâng cao góp phần tích cực quản lý hiệu quả nền kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập, kinh tế thị trường.

- Nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Tài chính tặng Bằng khen, được công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính, Chiến sỹ thi đua cơ sở ...

F:\Thanh Thuy\Tin CBTT\NAM 2019\THANG 2\27.2.2019\New folder\IMG_3213.jpg

Ban chấp hành Công đoàn UBCKNN nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: VP

4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng

- Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn; số công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đều tăng, không có công đoàn bộ phận, công đoàn thành viên bị xếp loại yếu kém.

- Trong nhiệm kỳ 2013-2018, để ghi nhận thành tích đóng góp của đội ngũ cán bộ công đoàn đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức, Công đoàn các cấp đã trao tặng các danh hiệu cho tập thể và cá nhân, cụ thể:

+ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 05 cá nhân.

+ Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 03 cá nhân;

+ Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 12 tập thể và 25 cá nhân;

+ Bằng khen của Công đoàn Bộ Tài chính cho 20 tập thể và 204 cá nhân.

- Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại, hoạt động nữ công, hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội khác cũng đã được Công đoàn UBCKNN chú trọng quan tâm và đẩy mạnh, bằng các hoạt động văn hóa, thể thao cũng đã nâng cao đời sống tinh thần cũng như gắn kết các đoàn viên công đoàn trong toàn ngành, cùng nhau đoàn kết, chung tay xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan hiện đại, văn minh và tổ chức Công đoàn vững mạnh” và nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Công đoàn UBCKNN đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018-2023 với một số nội dung: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; Động viên cán bộ, đoàn viên tích cực thi đua, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị; Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và thực hiện quy chế dân chủ; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh các mặt công tác: Nữ công, Kiểm tra, Đối ngoại, tài chính công đoàn.

 5. Chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2018-2023

1. 100% Cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Tổ chức Công đoàn.

2. Hằng năm tổ chức Hội nghị công chức viên chức, Đại hội công chức viên chức, Hội nghị người Lao động.

3. Phấn đấu hằng năm: Công đoàn UBCKNN đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. 80% Công đoàn thành viên đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”. Ít nhất 90% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.

4. Hằng năm phấn đấu ít nhất 15% số đoàn viên đạt danh hiệu cán bộ, đoàn viên xuất sắc; 70% số cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu tiên tiến.

5. Hằng năm phấn đấu ít nhất có 70% nữ cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

6. Hằng năm phấn đấu ít nhất 90% số cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

7. Không có đoàn viên vi phạm các điều mà tổ chức Đảng, Công đoàn cấp trên quy định không được làm; những điều cấm mà pháp luật quy định. Không có đoàn viên sinh con thứ 3.

Công đoàn UBCKNN

Các tin khác