Skip to content
Hoạt động kỷ niệm
Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức UBCKNN năm 2018
27/12/2018

Ngày 26/12/2018, UBCKNN tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Ủy ban, các Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN cùng toàn thể các cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban.

    Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo, năm 2018, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, tuy nhiên nhờ những cải thiện kinh tế vĩ mô và các giải pháp thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN đã tích cực trong chỉ đạo điều hành, đề xuất chính sách, đề ra những biện pháp kịp thời để quản lý thị trường một cách minh bạch và theo đúng luật pháp. Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm, công tác nội ngành, công tác đảng, đoàn thể cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, lãnh đạo Ủy ban nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 đề ra: đảm bảo duy trì sự ổn định và bền vững của thị trưởng chứng khoán; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), tiếp tục triển khai thị trường chứng khoán phái sinh, phát triển thị trường trái phiếu và nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới, Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển theo chiều sâu và kiên trì công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán; Tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_8426.JPG

Bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch UBCKNN đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Ảnh: TT

Hội nghị cũng lắng nghe Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan UBCKNN, Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức Ủy ban. Ban Lãnh đạo Ủy ban đã thể hiện sự quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức, ghi nhận và giải đáp những đề xuất và kiến nghị của các đơn vị liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức như vấn đề tuyển dụng nhân sự, bố trí, sắp xếp vị trí công tác, vấn đề đào tạo, điều kiện và môi trường làm việc hiệu quả hơn…

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_8450.JPG

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: TT

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng UBCKNN đã công bố và trao Quyết định tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2017 cho hai tập thể xuất sắc và trao Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_8448.JPG

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

Tiếp nối truyền thông thi đua năm 2018, trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo UBCK và toàn thể Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức từ 15 đơn vị thuộc và trực thuộc UBCK, Công đoàn, Đoàn TN UBCKNN cùng nhau ký kết giao ước thi đua nhằm mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Hội nghị đã khép lại trong không khí quyết tâm, phấn khởi của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong UBCKNN. Với tinh thần của Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN quyết tâm xây dựng UBCKNN ngày càng phát triển vững mạnh.

UBCKNN

Các tin khác