Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành quyết định đặt CTCP Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt
26/04/2021

  Ngày 23/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát từ ngày 23/4/2021 đến ngày 22/8/2021. Quyết định này thay thế Quyết định số 640/QĐ-UBCK ngày 01/10/2020 về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát.

UBCKNN

Các tin khác