Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital
23/04/2021

Ngày 22/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK cho Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital. Nội dung điều chỉnh như sau:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Brook Colin Taylor - Tổng giám đốc.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác