Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Nomura International (HongKong) Limited
10/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận số 23/GCN-UBCK ngày 09/06/2021 điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 02/UBCK-VPĐD ngày 06 tháng 09 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Văn phòng đại diện Công ty Nomura International (HongKong) Limited với nội dung như sau:

Gia hạn thời gian hoạt động: 5 năm kể từ ngày hết thời gian hoạt động.

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKKNN

Các tin khác