Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital
09/06/2021

Ngày 8/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 68/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital do Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital quản lý với các nội dung sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác