Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital
07/09/2021

Ngày 07/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 36/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital do Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital quản lý với các nôi dung sau:

Tên quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapial

Tên tiếng anh: VinaCapital Liquidity Bond Fund

Tên viết tắt: VLBF

Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Vốn điều lệ của quỹ: 50.307.500.000 đồng

Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác