Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Bản Việt
12/07/2021

Ngày 12/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy thành lập và hoạt động số 52/GPĐC-UBCK cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 3.330.000.000.000 đồng.

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác